<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Cache\RateLimiter;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class TrackVisits
{
  /**
   * Sınırlayıcı
   *
   * @var \Illuminate\Cache\RateLimiter
   */
  protected $limiter;

  /**
   * @param \Illuminate\Cache\RateLimiter $limiter
   */
  public function __construct(RateLimiter $limiter)
  {
    $this->limiter = $limiter;
  }

  /**
   * Gelen isteği işle
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Closure $next
   * @param int $hitDelayInMinutes Aynı kullanıcı aynı URL'ye kaç dakika sonra girerse yeni ziyaret sayılacak.
   * @return mixed
   */
  public function handle($request, Closure $next, $hitDelayInMinutes = 60)
  {
    /** @var string $key URL ve ziyaretçi IPsinden oluşturulan anahtar */
    $key = sha1($request->fullUrl() . '|' . $request->ip());

    // Kullanıcı bu url'yi daha önce (1 kere) ziyaret etmemişse
    if (!$this->limiter->tooManyAttempts($key, 1)) {
      // Burada sayfanın ziyaret değerini arttırıyoruz. Örneğin:
      DB::table('company')->where('name_slug', $request->route('slug'))->increment('visits');
    }

    // Kullanıcının bu URL'yi ziyaret ettiğini önbelleğe işliyoruz. Bir dahaki girişte
    // $hitDelayInMinutes kadar süre geçmemişse ziyaret sayısı artmayacak
    $this->limiter->hit($key, $hitDelayInMinutes);

    // İsteğe devam ediyoruz
    return $next($request);
  }